Thứ hai, 04 Tháng 12 2023
A+ R A-

Danh hiệu thi đua Công ty Cổ phần Minh Sơn

  • Chuyên mục: Minhson!
  • Viết bởi Minh Son
  • Lượt xem: 6126

 Giải thưởng


- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về thành tích trong phong trào thi đua toàn diện năm 2004, góp phần và sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, theo Quyết định số:137/KT ngày 28/01/2005.

- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về thành tích trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động năm 2005, theo Quyết định số: 95/KT ngày 16/01/2006.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai “ Công ty cổ phần Minh Sơn đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển KTXH, an ninh quốc phòng tỉnh Lào Cai”, theo quyết định số: 898/KT ngày 07/04/2006.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ “ công ty cổ phần Minh Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 -  2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”, theo Quyết định số: 1511/QĐ/TTG ngày 14/11/2006.

- Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai “Công ty cổ phần Minh Sơn đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, phát triển sản xuất kinh doanh năm 2006, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”, theo Quyết định số:719/UBND ngày 28/03/2007.

- Năm 2008: Bằng khen của Bộ lao động thương binh xã hội “Đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu về công tác An toàn - vệ sinh lao động năm 2008”, theo Quyết định số:228/QĐ-LĐTBXH ngày 25/02/2009.

- Năm 2009: Bằng khen của BHXH Việt Nam “Đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2008”.

- Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, theo Quyết định số: 1399/QĐ-CTN ngày 03/10/2008.

- Bộ khoa học công nghệ trao tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2008, theo Quyết định số: 2553/QĐ/BKHCN ngày 17/11/2008.

- Bộ khoa học công nghệ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc Gia năm 2009, theo Quyết định số: 62/QĐ-TTg ngày 13/01/2010.

- Năm 2009: đạt giải thưởng cúp vàng “vì sự phát triển cộng đồng”.

- Năm 2009: đạt giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”.

- Năm 2009: đạt giải thưởng “Doanh nghiệp văn hoá UNESCO”.

- Năm 2009: đạt giải thưởng “Văn hoá Doanh nghiệp”.

- Năm 2009: đạt giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” lần I năm 2009.

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai “Đã có nhiều thành tích tham gia ủng hộ vào quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam”, theo Quyết định số: 1844/QĐ-UBND ngày 06/07/2010.

- Năm 2010: Bằng khen của Chủ tich UBND tỉnh Lào Cai về công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, theo QĐ số 696/QĐ-TTg ngày 16/5/2011 của thủ tướng chính phủ


Banana Tuxedo Đà Lạt | Vest cưới Đà lạt | Vest Nam Đẹp
Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online